יוֹאֵל שָׁלוֹם,

מכוות צליפת
מטה החיזרן
עדיין
בכתפה
Show More

,בִּבְרָכָה

אדוה שלו