יוֹאֵל שָׁלוֹם,

מכוות צליפת
מטה החיזרן
עדיין
בכתפה

,בִּבְרָכָה

אדוה שלו