יוֹאֵל שָׁלוֹם,

,בִּבְרָכָה

on behalf of Siddhārtha Gautama