יוֹאֵל שָׁלוֹם,

Show More

,בִּבְרָכָה

on behalf of Siddhārtha Gautama