יוֹאֵל שָׁלוֹם,

יו! אלשלום
יו אל, שלום

,בִּבְרָכָה

דורון בדוח