יוֹאֵל שָׁלוֹם,

יו! אלשלום
יו אל, שלום
Show More

,בִּבְרָכָה

דורון בדוח