יוֹאֵל שָׁלוֹם,

בריכה עתיקה
צפרדע קופצת פנימה
צליל מים

,בִּבְרָכָה

יעל