יוֹאֵל שָׁלוֹם,

אוי לשלום
שמולו איל
שיומו ללא
ושלילו אם
Show More

,בִּבְרָכָה

לטרף ועין